Förutsättningar för School Data Sync & DB-åtkomst

Ändrad den Wed, 06 Mar 2024 vid 04:05 PM

Förutsättningar för School Data Sync

School Data Sync, (SDS), gör att Teams for Education automatiskt skapas upp i Office 365 och populeras med skolpersonal och elever. Ingen ytterligare manuell hantering behöver eller ska därför göras i Office 365. Det betyder att det elevadministrativa systemet styr exakt vilka undervisningsrum som skapas i Office 365 och det blir en form av spegling av det elevadministrativa systemet i Office 365. För att det ska fungera krävs viss manuell hantering i det elevadministrativa systemet. Instruktion för det finns här.

Följande gäller för undervisningsrum som har skapats upp med School Data Sync:

 • SDS kräver åtkomst till elevadmin-systemet, antingen direkt mot databasen eller via txt-fil (IMS)
 • Om det ska vara automatskapade undervisningsrum i Teams måste Eventful ha tillgång till elevadmin-systemet. Nedanstående punkter är förutsättningar för att Teams ska fungera korrekt:
  • Användarnas e-post måste vara registrerade i det elevadministrativa systemet enligt e-posten som finns i Office 365. Det får inte vara en adress med ÅÄÖ eller en privat adress
  • Titeln på rummet blir det som står på klassen & gruppen i elevadmin-systemet. Om annan titel önskas i u-rummen måste kund tillsammans med Eventful bestämma vilket fält som ska läsas i det elevadmin-systemet för detta ändamål
  • Om undervisningsrum ska finnas tillgängliga över flera läsår, måste namnstandarden vara när eleven börjar skolan/kursen eller elevens födelseår, inte ex klass 7A
  • Förutsättningen för undervisningsrummens livstid anges i det elev-administrativa systemet;
   • Aktiv grupp
   • ”Y” i fältet "Till LMS"
   • Gruppens start- och slutdatum, synken ska gå mellan dessa två datum
 • Undervisningsgrupper, exempelvis labbgrupper, kan slås samman till ETT undervisningsrum. Då behöver gruppen döpas med ett visst suffix, ex ”-A” & ”-B” och detta ska kommuniceras med Eventful så att det kan implementeras i synken
 • Klasser kan inte märkas upp i det elevadministrativa systemet utan följer med den uppmärkta enheten, därför kan SDS inte slå samman klasser till färre Teams

 

Förutsättningar för direktåtkomst till databasen för det elev-adminsystemet

 • Fjärråtkomst (VPN) till databasservern, eller en server som får prata med databasen
 • Servicekonto som får köra schemalagda jobb, installera program och vars lösenord inte går ut
 • Läskonto i databasen
 • Läsåtkomst till AD (för att hämta inloggningsnamn)
 • Port 443 öppen

Kontrollerad 2024-03-06

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov