Tieto Edlevo

Ändrad den Wed, 03 Apr 2024 vid 01:20 PM

För att integrera med Tietos elevregister används API:er för åtkomst till data. Följande behövs för att kunna skapa Teams och Classroom:


  1. Nyckel för åtkomst till API:erna. Se till att den kopplas till rätt API:er och skolformer.
  2. Url till API:er
  3. Eventfuls certifikat behöver kopplas till API:erna. Eventfuls certifikat är redan känt av Tieto. Har man egen drift av API:erna behöver man få den publika nyckeln från Eventful (se bifogad fil längst ner).

 

Tietos API delas upp per skolform. Här är en översikt från Tietos dokumentation
 

SkolformSkolformFörkortning
Pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare)
Pedagogical care PC
FörskolaPreschool FS
FritidshemLeisure time centre F
FörskoleklassPreschool class FK
GrundskolaCompulsory School GR
GrundsärskolaCompulsory School For Learning Disabilities S
GymnasietUpper Secondary School GY
GymnasiesärskolaUpper Secondary School For Learning Disabilities GS
Svenska för invandrareSwedish For Immigrants SF
Särvux Adult School For Learning Disabilities SV
Vuxenutbildning (komvux)
Municipal Adult School KV
YrkesutbildningHigher Vocational Education YH


De API:er som rekommenderas i de flesta tjänster från Eventful är:


  • Organization API (läsbehörighet) - för att till exempel skapa Teams for Education och Classroom
  • Personnel API (läsbehörighet) - för att till exempel skapa personalteams och Team Drives

  • Om e-postadress ska skrivas tillbaka till Edlevo behövs även Person API med skrivbehörighet


Samtliga API:er finns på GitHub:


https://github.com/ExchangeServices/API


För att skolor ska komma med måste de vara kommunala (Regi = Kommunal regi) och tillhöra rätt kommun (Kommun = "kommunnamn". Om information om enheten ska skickas till andra parter, till exempel Digitala Nationella Prov, eller läromedelsföretag så behöver även SCB-koden finnas i fältet Verksamhetskod.


Anpassning


Om man endast vill skapa Teams för vissa utvalda grupper kan man använda ett utökat attribut i API:et, notes.


Genom att skriva Portal i fältet Information (för grundskolan) eller Anteckning 1 (för gymnasiet) får vi reda på att gruppen ska generera ett Team och hanterar det i synken.


FAQ


Vad krävs i Edlevo för att en person (elev/personal) ska släppas ut från APIerna?

-För att elever och personal ska släppas ut från APIet måste personen ha en aktiv placering eller anställning på en skola/enhet.
En elevplacering eller personalanställning måste ha ett startdatum som är passerat och inte ett slutdatum som har passerat.
Det kan även finnas regler från Tieto som kräver att elevplaceringar eller anställningar är registrerade på ett visst vis för att de ska dyka upp i Tietos API.

 

Läser Eventful ut personer (elev/personal) som är skyddade?

-Nej, Eventful läser aldrig ut personer med någon form av skyddade personuppgifter.


Läser Eventful ut personnummer från Edlevo?

-Det är ett val som görs vid utläsning om Eventful skall ta med personnummer eller inte.


Vid skolbyte, varför kommer en elev ut som aktiv trots att startdatum för placeringen på nya skolan inte passerats?

Tyvärr beror detta på en begränsning med utläsningen från Edlevo. Så fort man lägger en person på en grupp så kommer den kopplas till den även om personen inte har startdatum på enheten förrän senare. För att komma runt detta måste man ta bort eleven från gruppen och lägga till när eleven börjar på nya skolan.  Kontrollerad 2023-12-15Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov