PowerShell skript att skapa en CSV-fil av medlemmar i en särskild deladbrevlåda

Ändrad den Tue, 20 Feb 2024 vid 02:26 PM

Som en administratörers uppgift kan det finnas ett behov för att får en CSV-fil där alla medlemmar i en nämnde brevlåda ska finnas med rättigheter som de har till brevlådan. 


Detta kan man göra med följande instruktioner.


1. Öppna Windows PowerShell ISE eller Windows PowerShell som administratör och köra skripterna .#Koppla upp kontot till ExchangeOnline

Connect-ExchangeOnline


 #Lägg till modulen om den inte finns

Import-Module ExchangeOnlineManagement

Install-Module ExchangeOnlineManagement 


OBSERVERA: Install-Module ExchangeOnlineManagement behöver körs som administratör genom att köra administratör version av PowerShell till datorn.


#För att kunna se vad ska finnas i CSV-filen först kan du köra skript som hamtar alla medlemmar på en brevlåda och visar i utmatningsrutan i PowerShell

Get-EXOMailbox -Identity primärt e-postadress til deladbrevlådan | Get-EXOMailboxPermission | select identity,user,accessrights | where { ($_.User -like '*@*')   }#Skript som hamtar alla medlemmar på en brevlåda och exportera dem till en angiven sökväg

Get-EXOMailbox -Identity primärt e-postadress til deladbrevlådan | Get-EXOMailboxPermission | select identity,user,accessrights | where { ($_.User -like '*@*')   } | Export-Csv -path sökväg -NoTypeInformation


2. Gå till sökvägen och hittar filen med önskade innehåll.


Förklaring till skriptens delar:


1. Anslut till Microsoft 365-tjänster:

  • Connect-ExchangeOnline: Ansluter till Exchange Online-tjänsten för att hantera e-post och e-postrelaterade inställningar.

2. Hantera moduler

  • Import-Module ExchangeOnlineManagement: Importerar modulen ExchangeOnlineManagement som ger PowerShell-kommandon för att hantera Exchange Online om den interedan gjort.
  • Install-Module ExchangeOnlineManagement: Installerar modulen ExchangeOnlineManagement som säkerställer att alla nödvändiga kommandon är tillgängliga om om den inte redan gjort.


3. Hantera medlemmar i en särskild delad brevlåda

  • Get-EXOMailbox -Identity primärt e-postadress til deladbrevlådan | Get-EXOMailboxPermission | select identity,user,accessrights | where { ($_.User -like '*@*')   }: Lista ut medlemmar i en särskild delad brevlåda.


4. Hantera CSV-fil för medlemmar i en särskild delad brevlåda

  • Get-EXOMailbox -Identity primärt e-postadress til deladbrevlådan | Get-EXOMailboxPermission | select identity,user,accessrights | where { ($_.User -like '*@*')   } | Export-Csv -path sökväg -NoTypeInformation: Skapa en CSV-fil med alla medlemmar i angiven delad brevlåda.


Kontrollerad 2024 - 02 - 20

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov