Privata kanaler i Teams

Ändrad den Wed, 28 Jun 2023 vid 09:41 AM

Privata kanaler används om man vill ha en skyddad yta i ett team för att diskutera saker som inte alla i teamet är berörda av eller ha en fokusyta för vissa. På detta sätt slipper man skapa ett helt nytt team för ändamålet. 


Så här skapar man en privat kanal

Gå till det team som du vill skapa den privata kanalen för och välj lägg till kanal, där anger du också ett namn för kanalen.

Under Sekretess väljer du  "privat – endast tillgängligt för en viss grupp med personer i teamet".

Välj Lägg till. Då läggs en privat kanal till i teamet.


Lägga till medlemmar i en privat kanal

Som ägare till en privat kanal kan du lägga till eller ta bort medlemmar och redigera inställningar för privata kanaler. De personer som du lägger till måste först vara medlemmar i teamet. 

Bredvid namnet på den privata kanalen väljer du fler alternativ och lägg till medlemmar.

Privata kanaler kan ha flera ägare.


Hantera skapande av privat kanal

Som ägare kan du aktivera eller inaktivera möjligheten för medlemmar att skapa kanaler. Om du vill visa och ändra det här alternativet går du till fliken Inställningar för gruppen.


Hur ser man att det är en privat kanal?

En låsikon visar att det är en privat kanal.


Vilka kan delta i privata kanaler?

Endast medlemmar i privata kanaler kan se och delta i privata kanaler som de läggs till i.


Vilka kan skapa privata kanaler?

Som standard kan alla gruppägare eller gruppmedlemmar skapa en privat kanal.


Finns det begränsningar?

Varje team kan ha högst 30 privata kanaler och varje privat kanal kan ha högst 250 medlemmar.
Gränsen för 30 privata kanaler är utöver gränsen för 200 standardkanaler per team. När en privat kanal skapas är den länkad till det överordnade teamet och kan inte flyttas till ett annat team. Dessutom kan privata kanaler inte konverteras till standardkanaler och vice versa. Skapande och medlemskap i privata kanaler 


Privata kanaler kan även ha andra begränsningar för vilka appar som fungerar i privata kanaler jämfört med standardkanaler. Exempelvis fungerar inte Planner i en privat kanal.


Hur fungerar inställningar?

Varje privat kanal har sina egna inställningar, inklusive möjligheten att lägga till och ta bort medlemmar, flikar osv för hela kanalen. Dessa inställningar är oberoende av de överordnade teaminställningarna. När en privat kanal skapas ärver den inställningar från det överordnade teamet. Ägaren kan ändra inställningar.


Privata kanaler och SharePoint

Varje privat kanal har sin egen site collection där medlemmarna har åtkomst.


OneNote i privata kanaler

Man kan lägga till användare i efterhand och de kommer få åtkomst till OneNoteboken. 

Om en användare har åtkomst till en OneNotebok i en privat kanal så kommer användaren fortfarande ha åtkomst till boken även om denne tas bort från kanalen. Lägger man till en extra OneNote till privat kanal kan fler användare än de i den privata kanalen komma åt den, beroende på var den ligger.Kontrollerad 2023-06-28

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov