Grupper och teams i Office 365

Ändrad den Thu, 29 Dec 2022 vid 11:11 AM

Varje användare i Office har möjlighet att skapa samarbetsgrupper och teams. som ligger till grund för teams. 


Vi rekommenderar att man har har en plan inom organisationen för hur grupper ska användas och hur man namnger dem. 


Vill man inte att användare ska kunna skapa grupper så går det att stänga av möjligheten för användare att skapa grupper, detta måste göras med Powershell


Var noga med att starta PowerShell som administratör och tänk på att detta slår av möjligheten att skapa grupper för alla användare förutom administratörerPowerShell skript för att stänga av möjligheten att skapa grupper.


(var noga med att ersätta tengildemo.onmicrosoft.com med din egen domän)
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession -Session $Session
Set-OwaMailboxPolicy -Identity tengildemo.onmicrosoft.com\OwaMailboxPolicy-Default -GroupCreationEnabled $falsePowerShell skript för att slå på möjligheten att skapa grupper.


(var noga med att ersätta tengildemo.onmicrosoft.com med din egen domän)
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession -Session $Session
Set-OwaMailboxPolicy -Identity TENGILDEMO.ONMICROSOFT:COM\OwaMailboxPolicy-Default -GroupCreationEnabled $true
För att testa dina inställningar så kan du köra,Get-OwaMailboxPolicy och leta upp GroupCreationEnabled för att se aktuell inställning.
Kontrollerad 2022-12-29


 


 

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov