Automatisk synk till Office 365

Ändrad den Mon, 12 Feb 2024 vid 04:02 PM

När man synkar information till Office 365 är det rekommenderat att ha en automatisk koppling från sitt elevregister till Office 365. Oftast har man en FIM/MIM som synkar användare och grupper till AD och från AD finns det en motor från Microsoft som heter AD Connect.


För inloggning kan man använda en tjänst från Microsoft som heter ADFS. Den ingår i Windows Server och kan förutom Office 365 användas mot alla tjänster som kör SAML 2.0, som alla tjänster som är anslutna till Skolfederationen. Exempel på sådana tjänster är Unikum, Skola24 och SchoolSoft. White paper på hur man kopplar dessa är på gång.


Eventful har mer detaljerad information om hur man sätter upp detta.


För mer skolspecifik data används en synkmotor från Microsoft som heter School Data Sync. Den tar med skolor, roller, kurser/ämnen och lärare/elever på kurser/ämnen.


Den information som behöver tas med via AD är:


Användare


Grupper


 • Skolnamn Personal (all personal på skolan)
 • Skolnamn Elever (alla elever på skolan)
 • Skolnamn Klass (alla elever i en klass på skolan)


Exempel


 • Parkskolan Personal
 • Parkskolan Elever
 • Parkskolan 7A


Om möjligt bör klasserna byggas upp med startår istället för årskurs. Då kan eleverna följa med samma klass genom hela skolgången, t.ex. Parkskolan 2009A. Så gör man ofta med klasser på gymnasiet, t.ex. N16A, N16B, S16A.


Resterande information tas med School Data Sync. Om man inte har ett AD, eller saknar behov av AD/ADFS kan man klara sig på att endast använda School Data Sync, d.v.s. undvika FIM/MIM/AD/AD Connect och ADFS. En sådan teknikuppsättning kan göras på en eller några få dagar. Eventful har färdiga kopplingar till School Data Sync för:


 • ISTA
 • Procapita
 • Extens
 • SchoolSoft
 • Adela
 • Alvis
 • Quicilum
 • Admentum
 • Skolplatsen
 • Unikum
 • Tieto Education (Edlevo)


Kontrollerad 2024-02-12

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov