Eventful FlowSync

Ändrad den Tue, 19 Mar 2024 vid 11:08 AM

Övergripande

FlowSync är en tjänsteplattform som Eventful använder för att genomföra integrationer, konfigurera uppsättningar och visa den lagrade informationen. Plattformen driftas av Eventful och består av tre distinkta delar: gränssnitt, databas och funktioner. FlowSync knyter ihop de system som nyttjas på den svenska skolmarknaden. Tjänsten syftar till att öka datakvaliteten i de mottagande systemen samt minska manuell hantering av data. 

 

Ett vanligt användningsområde för Eventful FlowSync är att helt automatisera hanteringen av teams via Microsofts School Data Sync och Google Classroom. Den kan även hantera de allra flesta system som används på den svenska marknaden, till exempel Apple School Manager, LMS-verktyg och digitala provplattformar såsom Skolverkets tjänst för digitala nationella prov.

 

I FlowSync får organisationen ett grafiskt gränssnitt som på ett överskådligt sätt visar de integrationer som finns mellan de olika system som nyttjas av elever och pedagoger. Gränssnittet är en webbsida för varje kund som ger tillgång till konfiguration, lagrad information och loggar. Databasen är unik per kund och lagrar all information som enkom rör kunden, d.v.s. den information som hämtats från ett källsystem och information om vilken data som skickats till ett målsystem.

 

FlowSync har färdiga moduler både för utläsning av information från de elevadministrativa system som är vanligast på den svenska marknaden och för mottagande system från såväl stora internationella leverantörer och mer nischade leverantörer på den svenska marknaden. Integrationerna följer standarden SS12000 som exempelvis används av Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov.


Synkronisering av data kan schemaläggas efter kundens behov. det vanliga är att uppdateringar sker en gång/dygn, men möjlighet finns att använda sig av kortare intervall om så önskas.


Systemkrav

FlowSync är en molntjänst som levereras enligt programvara som tjänst, SaaS (Software-as-a-Service). Det finns p.g.a. detta inga systemkrav man behöver ta ställning till eftersom tjänsten driftas av Eventful och kunden ges tillgång till tjänsten via en länk.


Omfattning

Integration med system som erbjuder APIer.


Avgränsning

Förändringar av funktionalitet som beror på det mottagande systemets design. Exempelvis innebär Microsoft School Data Sync att lärare kan lägga till och ta bort medlemmar i team, samt byta namn på team. 


Rättningar som beror på fel i tredjepartsystem.


FAQ

Var driftas plattformen?

Svar: Plattformen driftas av Eventful i Microsoft Azure.


Inom vilken geografisk region driftas tjänsten?

Svar: Plattformen driftas i den svenska regionen i Azure (Sweden Central). Här finner du mer information om Eventfuls underbiträden.


Kan tjänsten driftas i kundens Azure?

Svar: Nej, i dagsläget finns inte stöd för detta.


FlowSync är en molntjänst, var sparas mitt data?

Svar: FlowSync använder Microsofts SQL Azure-tjänst för lagring av kunders data. Data är "krypterad vid vila" - vilket innebär att när data skrivs till hårddisken krypteras den så att ingen kan stjäla en hårddisk och då se data i klartext. Eventful har dessutom sina databaser kopplade till den svenska regionen i Azure (Sweden Central).


Här finner du mer information om Eventfuls underbiträden.

 

Kan FlowSync hantera EPPN för min organisation?

Svar: Ja, FlowSync kan generera EPPN och exportera detta till de system som behöver denna information, till exempel DNP. 

 

Kan jag logga in i FlowSync som kund?

Svar: Ja, våra kunder kan få behörighet i FlowSync och logga in med sitt befintliga Microsoft- eller Googlekonto.

 

Kan FlowSync integrera med system som inte använder SS12000-standarden?

Svar: Ja, FlowSync hämtar data även från system som inte följer SS12000 och konverterar denna data till SS12000-format.

 

Vilka behörigheter behöver Eventful organisationens miljö?

Svar: Här hittar du mer information om vilka behörigheter Eventfuls tjänster kräver för drift och support.


Hur hanterar Evenful FlowSync personer med skyddad identitet?

Svar: Eventful FlowSync läser inte ut användare med skyddad identitet. Dessa personer måste hanteras utanför Eventful FlowSync.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov