Google Cloud Directory Sync (1219)

Ändrad den Thu, 06 Apr 2023 vid 12:24 PM

Övergripande


Med Google Cloud Directory Sync (GCDS) kan du synkronisera data från Microsoft Active Directory eller LDAP till Google Workspace. 

Det går att synka användare, grupper och delade kontakter. (Det går inte att migrera innehåll som som epost, kalendrar eller filer med GCDS)


Följande behövs för installation och konfiguration av GCDS

 • Integrationsserver för GCDS - kräver mycket lite resurser (https://support.google.com/a/answer/6123896?hl=en)

  • 2-4 GB RAM

  • Minimum 2 core processor

  • 5 GB free disk space

 • Google Apps Manager 

 • Chrome installerat som webbläsare

 • Notepad++ installerat (önskemål)

 • Port 443 öppet mot Internet

 • Valfri port öppen till AD/LDAP

 • Konsultkonto för åtkomst till miljö, till exempel Kommun\ext-andeng001

 • Servicekonto för GCDS som får läsa i AD/LDAP och köra schemalagda jobb, till exempel Kommun\svc-GCDS

 • Konto som är avancerad administratör i Google för synk, till exempel eventful-service-gcds@erdomän.se

 • Konto som är avancerad administratör i Google för support/felsökning, till exempel eventful-support@erdomän.se

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov