Verifiera password synchronization

Ändrad den Thu, 26 Oct 2023 vid 11:50 AM

Om man har aktiverat funktionen Password synchronization i AAD Sync ska lösenord synkroniseras från AD till Office 365 inom 3 minuter. Man kan verfiera att det sker genom att kolla i eventloggen att källan Directory Synchronization skriver event-id 656 och 657.


https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn835016.aspx


Om detta inte sker kan man framtvinga synkronisering med hjälp av Powershell:


$adConnector  = 'ad.contoso.com'
$aadConnector = 'contoso.onmicrosoft.com - AAD'
 
Import-Module ADSync
 
$c = Get-ADSyncConnector -Name $adConnector
$p = New-Object Microsoft.IdentityManagement.PowerShell.ObjectModel.ConfigurationParameter 'Microsoft.Synchronize.ForceFullPasswordSync', String, ConnectorGlobal, $null, $null, $null
$p.Value = 1
$c.GlobalParameters.Remove($p.Name)
$c.GlobalParameters.Add($p)
$c = Add-ADSyncConnector -Connector $c
Set-ADSyncAADPasswordSyncConfiguration -SourceConnector $adConnector -TargetConnector $aadConnector -Enable $false
Set-ADSyncAADPasswordSyncConfiguration -SourceConnector $adConnector -TargetConnector 


http://365lab.net/2014/03/03/quick-tip-forcing-office-365-dirsync-to-run
Kontrollerad 2023-10-27

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov