Godkänna en App i Azure Enterprise Applications

Ändrad den Thu, 08 Feb 2024 vid 10:54 AM

I dagens digitala era är molntjänster och applikationer centrala för företag i deras strävan efter effektivitet och innovation. Microsofts Azure-plattform erbjuder en omfattande uppsättning verktyg och resurser för att stödja denna strävan, och en viktig del av detta är godkännandeprocessen för appar inom Azure Enterprise Applications.


Att godkänna en app är avgörande för att säkerställa att endast välrenommerade och säkra applikationer får tillgång till företagets data och resurser. Processen är noga utformad för att balansera användbarhet med säkerhet och integritet. Här är en steg-för-steg-guide för att navigera genom den:


Steg 1: Navigera till Enterprise Applications : Enterprise applications - Microsoft Azure 

Logga in på ditt Azure-konto och navigera till Azure Portal. Från navigeringsfältet väljer du "Azure Active Directory" och sedan "Enterprise Applications". Detta tar dig till en översikt över alla appar som är kopplade till ditt företags Azure AD.


Steg 2: Välj Appen att Godkänna

Bläddra genom listan över appar och välj den som behöver godkännas. Detta kan vara en ny app som nyligen lagts till eller en befintlig app som har uppdaterats och kräver en ny granskning.

Steg 3: Granska Appens Egenskaper

Innan du godkänner appen är det viktigt att noggrant granska dess egenskaper och behörigheter. Detta inkluderar att kontrollera vilken typ av åtkomst appen begär och vilka användarbehörigheter den kräver.

Steg 4: Bekräfta och Godkänn appen

När du är nöjd med appens egenskaper och behörigheter kan du fortsätta att godkänna den. Klicka på "Behörigheter" i appens meny och sedan på "Grant admin consent". Detta initierar godkännandeprocessen.

Steg 5: Verifiera Godkännandet

Efter att ha godkänt behörigheterna kan det ta en stund innan ändringarna träder i kraft. Under tiden kan du verifiera att godkännandet har slutförts genom att gå tillbaka till appens sida och se till att statusen indikerar att godkännandet har genomförts framgångsrikt.
Eller via Audit logs:


Steg 6: Uppföljning och Underhåll

Efter att ha godkänt appen är det viktigt att fortsätta att övervaka dess användning och eventuellt uppdatera behörigheter om det behövs. Regelbunden uppföljning och underhåll av appar är avgörande för att säkerställa en säker och effektiv IT-miljö.

Genom att följa denna guide kan företag säkra att endast nödvändiga och pålitliga appar har tillgång till deras Azure-miljö. Genom att noggrant granska och godkänna appar kan organisationer förbli säkra och samtidigt dra nytta av de många fördelarna med molnplattformar som Azure.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov