Supportärende eller leveransuppgift

Ändrad den Tue, 16 Apr 2024 vid 11:41 AM

Ibland mottar vår support ärenden som vi inte anser vara supportfrågor, utan snarare leveransuppgifter.


Eventfuls tekniska support innebär att vi erbjuder hjälp med de tjänster som anges i avtalet mellan beställaren och leverantören, till exempel Eventful-implementerade integrationer/synkroniseringar och SSO/identitetsinstallationer.


Exempel: En användare skapas inte i målsystemet av synkroniseringen.


Supportteamet hanterar felsökning av integrationer/synkroniseringar och SSO/identitetsinstallationer som är implementerade hos kunden eller av Eventful för kunden, och använder expertis från den interna utvecklingsavdelningen samt andra interna resurser hos Eventful.


Vi arbetar löpande med att ta fram artiklar och instruktioner och de byggs på genom att användare skickar in nya frågor. 


Vi utför dock inte konfigurationsändringar på överenskomna tjänster inom ramen för supportåtagandet eller ändringar i kundens miljö. Sådana ändringar hanteras som ett separat projekt och medför en kostnad.


Om ett ärende kommer in som vi bedömer är leveransuppgift istället för support sker följande:

  • Kund informeras om detta i supportärendet
  • Ärendet stängs
  • En leveransuppgift skapas internt hos Eventful
  • Om uppgiften är kopplad till en kostnad kommer er kontaktperson hos oss (KU) kontakta er för godkännande av kostnaden
  • Om kostnad godkänns lämnas ärendet över till Eventfuls leveransavdelning
  • Frågor om progression kring uppgiften är det bra om ni tar i er gemensamma yta, ex i ert kundteam. 
  • När uppgiften är slutförd får ni besked kring detta från er KU.


Kontrollerad 2024-04-16


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov