Office 365 - Återställning

Ändrad den Tue, 16 Apr 2024 vid 10:57 AM


Återställning av grupper, användare och filer

Här kan man se riktlinjer om hur länge raderade grupper, användare och filer är återställbara inom Office 365-miljön. Genom att förstå återställningsalternativen säkerställer din organisation att den effektivt kan hantera och återställa data vid behov.


Återställning av raderade grupper:


Raderade Office 365-grupper behålls under en viss period innan de permanent raderas. Som standard flyttas en grupp som raderas till papperskorgen där den kan återställas i upp till 30 dagar. Efter 30 dagar raderas gruppen permanent från papperskorgen.


Administratörer kan emellertid förlänga tiden genom att en  princip för kvarhållning för raderade grupper. Med policier kan tiden under vilken raderade grupper är återställbara förlängas bortom standard 30 dagar för att matcha organisationens specifika krav. Det är viktigt för administratörer att granska och konfigurera policier  enligt organisationens efterlevnadskrav.


Återställning av raderade användare:


Raderade användarkonton behålls under en viss period innan de permanent raderas. Som standard kan raderade användarkonton återställas inom 30 dagar från det att de raderades.


På samma sätt som för raderade grupper kan administratörer förlänga perioden för raderade användarkonton med hjälp av policier. Genom att konfigurera detta kan administratörer säkerställa att raderade användarkonton är återställbara under en längre period vid behov.


Återställning av raderade filer:


Filer som raderas från Office 365, såsom de som lagras i OneDrive, SharePoint eller Teams,Som sparas som standard i raderade filer i upp till 93 dagar (ungefär tre månader) innan de permanent raderas.


Även här går att konfigurera policies för att förlänga tiden för kvarhållning. 


Kontrollerad 2024-04-16

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov