Aktivera Delning av Whiteboard i Teams-möten med PowerShell

Ändrad den Thu, 07 Mar 2024 vid 09:51 PM


I dagens arbetsmiljö är samarbete och delning av information avgörande för produktiviteten. Att kunna dela en whiteboard i ett Teams-möte kan öka samarbetet och underlätta för deltagarna att visualisera idéer och lösa problem i realtid. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur du aktiverar delning av whiteboard i Teams-möten med hjälp av PowerShell.

För att aktivera delning av whiteboard i Teams-möten behöver administratören följa några enkla steg. Nedan finns instruktionerna:


Steg 1: Kontrollera Whiteboard-inställningar

Först och främst måste du se till att Whiteboard är aktiverat för din organisation. Detta kan göras genom att navigera till Whiteboard-inställningarna och säkerställa att det är aktiverat för alla användare. Detta steg är avgörande för att möjliggöra delning av whiteboard i Teams-möten.

Steg 2: Uppdatera SharePoint Online-modulen

Anslut till din klientorganisation med PowerShell och se till att SharePoint Online-modulen är uppdaterad genom att köra följande kommando:

powershell
Update-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell

Detta säkerställer att alla nödvändiga moduler är uppdaterade för att möjliggöra konfiguration av delningsinställningar för whiteboard.

Steg 3: Aktivera delningsbehörigheter för mötesdeltagare

Kör följande PowerShell-kommando för att aktivera möjligheten för anonyma mötesdeltagare att få åtkomst till whiteboard under mötet:

powershell
Set-SPOTenant -AllowAnonymousMeetingParticipantsToAccessWhiteboards On

Detta steg är avgörande för att säkerställa att alla mötesdeltagare, inklusive anonyma användare, har tillgång till delade whiteboard-tavlor under Teams-möten.

Steg 4: Kontrollera mötesinställningar för Teams

Se till att mötesinställningen för Teams "Anonyma användare kan interagera med appar i möten" är aktiverad. Detta görs vanligtvis via administrativa inställningar för Teams. Om den här inställningen är inaktiverad kommer inte anonyma användare att kunna få åtkomst till whiteboard under mötet, även om delningsbehörigheterna är aktiverade.


Sammanfattning

Genom att följa ovanstående steg kan administratörer aktivera delning av whiteboard i Teams-möten och därigenom möjliggöra effektivt samarbete och idéutbyte bland mötesdeltagarna. Att använda PowerShell för att konfigurera dessa inställningar ger en snabb och enkel metod för att hantera delningsbehörigheter och säkerställa en smidig användarupplevelse.

Hantera delning för Microsoft Whiteboard - Microsoft Whiteboard | Microsoft Learn

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov