Självhjälpsdiagnostik för Microsoft Teams-administratörer

Ändrad den Wed, 21 Feb 2024 vid 11:14 AM

För att hantera den ökade användningen av Microsoft Teams har Microsoft utvecklat specifika diagnostikscenarier som täcker vanliga supportfrågor och administrativa uppgifter för konfiguration. Dessa diagnostikscenarier ger insikter och instruktioner för att snabbt lösa problem, även om de inte kan göra ändringar i klienten. Observera att denna diagnostik inte är tillgänglig för vissa miljöer och att administratörer kan komma åt den genom att logga in på Administrationscenter för Microsoft 365 och följa instruktionerna: I navigeringsfönstret väljer du Visa all>support>ny tjänstbegäran för att skapa en ny tjänstbegäran med en kort beskrivning av problemet.


Följande diagnostik är för närvarande tillgänglig med korta scenariobeskrivningar och genvägskommandon:

Expandera tabell
KategoriDiagnostiskaBeskrivningGenvägslänkSupportartikel
AutentiseringTeams-inloggningVerifierar att en användare kan logga in på Teams-appen.Kör tester: Teams-inloggningLösa inloggningsfel i Teams
AutentiseringTeams-federationVerifierar att Teams-användaren kan kommunicera med en federerad Teams-användare.Kör tester: Teams FederationHantera extern åtkomst (federation)
AutentiseringDet går inte att bjuda in gästanvändare till TeamsVerifierar att en specifik gäst kan logga in på Teams.Kör tester: Gäståtkomst för TeamsGäståtkomst i Microsoft Teams
FilerGäståtkomst för Teams FilesVerifierar att gästanvändare kan läggas till i Teams och att teamet delas med användaren.Kör tester: Gäståtkomst för Teams FilesGäster kan inte komma åt fliken Filer för delade filer i Teams
FilerDet går inte att ladda upp filer till Teams-chattenVerifierar om den angivna användaren kan ladda upp filer i Teams chatt.Kör tester: Det går inte att ladda upp filer till Teams chattFel vid uppladdning av filer till en Teams-chatt
FilerDet går inte att komma åt filer delade i Teams-chattenVerifierat att en angiven användare inte kan komma åt filer som delas av en annan användare i chattar.Kör tester: det går inte att komma åt filer som delas i chatten i TeamsFelet (Du har inte tillgång till den här filen) när du öppnar en fil i Teams
FilerDet går inte att komma åt filer i ett teamVerifierar att en angiven användare har åtkomst till filer i teamet.Kör tester: Det går inte att komma åt filer i ett teamDet går inte att komma åt fliken Filer på en Teams-kanal
MötenAppen Teams-kalenderVerifierar att kraven är korrekt konfigurerade för att Microsoft Teams-kalenderappen ska fungera.Kör tester: Teams kalenderappFelsök interaktionsproblem mellan Microsoft Teams och Exchange Server
MötenMötesinspelning saknasFörsök att hitta en teams-mötesinspelning som saknasKörningstester: Inspelning saknasInspelning av Teams-molnmöte
Möten1:1 SamtalsinspelningKontrollerar en användares princip för funktionen 1:1 SamtalsinspelningKör tester: Teams 1:1 SamtalsinspelningProblem med mötesinspelningar
MötenTeams-tillägget saknas i OutlookVerifierar att en användare har rätt principer för att aktivera Teams Outlook-tillägget.Kör tester: Teams-tillägg saknas i OutlookLösa problem med Teams-mötestillägg för Outlook
MötenTeams livehändelserVerifierar att en användare kan schemalägga Teams livehändelser.Körningstester: Teams livehändelserFelsöka livehändelser i Microsoft Teams
MötenTeams mötesinspelningarVerifierar att användaren är korrekt konfigurerad för att spela in ett möte i Teams.Kör tester: mötesinspelningInspelning av Teams-molnmöte
NärvaroTeams närvaroVerifierar att en användares Teams-närvaro kan visas korrekt.Kör tester: Teams närvaroDin faktiska närvarostatus visas inte i Teams.
RöstDirektroutning för TeamsVerifierar att en användare är korrekt konfigurerad för direkt routning.Kör tester: Teams Direct RoutingDiagnostisera problem med direktroutning
RöstSamtalskö för TeamsVerifierar att en samtalskö kan ta emot samtal.Kör tester: Teams samtalsköSkapa en samtalskö i Microsoft Teams
RöstTeams dial pad saknasVerifierar att knappsatsen är synlig i Teams.Kör tester: knappsats saknas i TeamsKnappsatsen saknas i Teams
RöstDet går inte att ringa inrikes- eller internationella PSTN-samtal i TeamsVerifierar att en användare har möjlighet att ringa eller ta emot inrikes- eller internationella PSTN-samtal.Kör tester: Teams PSTNKonfigurera Microsofts samtalsabonnemang
RöstDet går inte att ansluta till eller skapa ett konferenssamtal för TeamsVerifierar att en användare har möjlighet att skapa eller ansluta till ett PSTN-konferenssamtal.Kör tester: Teams ConferenceSe en lista över användare som är aktiverade för ljudkonferens i Microsoft Teams
RöstAutomatisk dirigering för TeamsVerifierar att en automatisk dirigering kan ta emot samtal.Kör tester: Automatisk teams-dirigeringKonfigurera en automatisk dirigering för Microsoft Teams
RöstTeams röstbrevlådaVerifierar att en användare är korrekt konfigurerad för att använda röstbrevlåda i Teams.Kör tester: RöstbrevlådaKonfigurera en röstbrevlåda i molnet
RöstVidarekoppling av teams-samtalVerifierar att en användare är korrekt konfigurerad för att vidarebefordra anrop till ett angivet nummer.Körningstester: Vidarekoppling av teamsKonfigurera samtalsinställningar för dina användare

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov