Utläsning från Extens

Ändrad den Fri, 26 May 2023 vid 08:45 AM


Krav på miljö

Följande krav ställs på den maskin som programvaran kommer köras från.

 • Maskin med .Net Framework 4.7 Runtime
  • Kunden ansvarar för att en maskin som kan köra minst .Net Framework 4.7 finns tillgänglig
  • Vi rekommenderar minst Windows Server 2012 men gärna Windows Server 2016 eller Windows Server 2019
 • Öppet för utgående trafik på TCP-port 443 (https)
  • Kunden ansvarar för att det är möjligt att skicka underlaget via https till en molntjänst i Eventfuls Azure
 • Permanent fjärråtkomst för Eventful till den maskin som kör programvaran
  • Kunden ansvarar för att Eventful har permanent åtkomst till maskinen där programvaran körs
  • Om Eventful saknar permanent åtkomst kan ingen SLA på denna utläsning ges
 • Möjlighet till att schemalägga körningar med Windows inbyggda schemaläggare
  • Kunden ansvarar för att Eventful har tillgång till ett konto med behörigheten Logon as Batch Job
 • Databasåtkomst till Extens
  • Kunden ansvarar för att Eventful har aktuell information kring hur uppkoppling mot databasen ska ske


Krav på underlag

Skola

Förutsättningar för att en skola ska komma med i utläsning från Extens:

 • Startdatum måste vara ifyllt och före dagens datum 
 • Stoppdatum måste vara tomt eller senare än dagens datum
 • Förutsättningar för att en skola ska komma med i utläsning från Extens:

  • Aktiv enhet = 1
  • Till LMS = Y


Elev

Elever läses ut via skolplaceringar från Extens. Förutsättningar för att en elev ska komma med i utläsning från utläsningen: 

 

 • Eleven måste tillhöra en aktuell enhet 
 • Får inte ha skyddad identitet
 • Eleven får inte vara folkbokförd i annat land
 • Startdatum måste vara ifyllt och före dagens datum 
 • Stoppdatum måste vara tomt eller senare än dagens datum
 • Eleven måste tillhöra en enhet som har Aktiv enhet = 1 och Till LMS = Y


Personal

Personal läses ut via anställningar från Extens. Förutsättningar för att personal ska komma med i utläsningen: 

 • Anställningen måste tillhöra en aktuell enhet
 • Startdatum för anställning måste vara ifyllt och före dagens datum 
 • Stoppdatum för anställning måste vara tomt eller senare än dagens datum
 • Får inte ha skyddad identitet
 • Personalen måste tillhöra en enhet som har Aktiv enhet = 1 och Till LMS = Y


Vårdnadshavare

Förutsättningar för att vårdnadshavare ska komma med i utläsningen:

 • Vårdnadshavarens elev måste tillhöra en aktuell enhet
 • Startdatum måste vara ifyllt och före dagens datum
 • Stoppdatum måste vara tomt eller senare än dagens datum
 • Får inte ha skyddad identitet


Klass

Förutsättningar för att en klass ska komma med i utläsning från Extens:

 • Klassen måste vara kopplad till en skola som är markerad för utläsning.


Grupper

Förutsättningar för att en grupp ska komma med i utläsning från Extens:

 • Gruppen måste tillhöra en aktuell enhet
 • Gruppens typ måste vara en av
  • Undervisning
  • Klass
  • Mentor
  • Avdelning
  • Personalgrupp
 • Startdatum måste vara ifyllt och före dagens datum 
 • Stoppdatum måste vara tomt eller senare än dagens datum
 • Till LMS = Y
 • Undervisningsgruppen måste tillhöra en enhet som har Aktiv enhet = 1 och Till LMS = Y 
 • Det måste finnas en kurs eller ett ämne kopplat till undervisningsgruppen 


Kundanpassningar

Datumintervall

Vi har möjlighet att justera ett intervall för start och slutdatum där de ligger utanför ramarna i Extens men ändå hanteras som aktiva. Som standard är detta intervall 14 dagar.

Adress

Kunden har möjlighet att aktivera utläsning av adress till elever, personal och vårdnadshavare om så önskas. Som standard är detta avslaget.

Personnummer

Kunden har möjlighet att aktivera utläsning av personnummer till elever, personal och vårdnadshavare om så önskas. Som standard är detta avslaget.


Vanliga frågor

Nedan följer några vanliga frågor och samt våra rekommendationer.

 • Hur ofta läser Eventful ut underlag från Extens?
  1. Normalt sett läser Eventful ut underlag från Extens en gång per dygn och allt som ofta efter avslutad arbetsdag
 • Måste e-postadressen finnas angiven på elever och lärare?
  1. Vår rekommendation är att man har e-postadressen för elever och lärare angiven i Extens
 • Måste personnummer läsas ut från Extens?
  1. Nej, som standard läser vi inte ut personnummer från Extens. Vår rekommendation är att inte läsa ut personnummer men ibland kräver vissa integrationer det.  
 • Vilken information läses ut för lärare och elever som standard?
  1. Namn
  2. E-postadress
  3. Årskurs (elev)
  4. Befattning (personal)
  5. Relation till kurser, klasser och skolor.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov