Skolverkets bedömningsmatris i Teamsuppgifter

Ändrad den Wed, 10 May 2023 vid 11:45 AM


Fråga: Kan man smidigt ladda upp Skolverkets betygskriterier/matriser i uppgifter i Teams?


Svar: I dagsläget är det  enda som man kan göra är att skapa dessa som kommun/skola själva i teams - sen kan man dela med lärarna genom att skriva dem i Teams och ladda ner som .csv.  Dessa csv-filer kan man sen lägga så all personal kommer åt dem. Lärarna hämtar dem och laddar upp i sina ämnesteam. På så sätt slipper varje lärare sitta och göra hela jobbet själv. Gör så här:

  • Skapa en uppgift i Teams. 

Det kan vara vilket team som helst men bäst är att kanske skapa ett nytt team som man använder till alla mallar för bedömningar. 


  • Lägg till en bedömningsmatris

  • Fyll i uppgifter enligt Skolverkets underlag  • Ladda ner .csv-filen genom att gå in på uppgiften och redigera den. Klicka på ladda ned som CSV-fil.

Lägg CSV-filen på en plats som all berörd personal har tillgång till. De får gå in i uppgiften och välja rätt fil för sitt ämne på platsen. 
Kontrollerad 2023-05-10

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov