Elev får felmeddelande "Oops, något har hänt" vid inlämnande av uppgifter i Teams

Ändrad den Wed, 12 Apr 2023 vid 03:45 PM

Problem: Felmeddelande "Ooops, något har hänt" när man försöker lämna in uppgifter i Teams


Om eleven får felmeddelandet "Ooops, något har hänt" när hen försöker lämna in uppgifter i Teams kan det bero på olika saker, men en möjlig orsak kan vara att eleven inte har rätt behörighet till sin egen mapp i Sharepoint.


Lösningen är att kontrollera elevens behörigheter till sina mappar i mapparna i Sharepoint


Administratören behöver gå in i berört Team och följa dessa steg:


Klicka på fliken "Filer" i det specifika klassrummet.


Klicka på "Öppna i SharePoint" längst upp till höger i fönstret.Detta kommer att öppna Sharepoint i en ny flik. Klicka på kugghjulet längst upp till höger och välj Webbplatsinnehåll.


Klicka på mappen "Student work" och sedan på mappen för den specifika eleven som har problem. OBS en mapp är för inlämnade dokument och en för dokument under arbete. Du måste kolla i båda mapparna på eleven och dess rättigheter.


Nä du hittat elevens mapp. Klicka på de tre prickarna till höger om mappen och välj "Dela" längst upp till höger i fönstret och titta om eleven har skrivrättigheter i mappen. Annars välj "Direkt åtkomst" och skriv in elevens namn. 


Nu ska det fungera att jobba med uppgifter för eleven igen. Kontrollerad 2023-04-12Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov