Lösenordshantering för elever (1525)

Ändrad den Tue, 12 Mar 2024 vid 10:56 AM

Övergripande

Tjänsten Lösenordshantering för elever är en hemsida som installeras i kundens miljö. Tjänsten tillåter personal visa vilka elever som tillhör vilka klasser samt om funktionen har aktiverats även låta en skoladministratör byta lösenord på eleverna.


Syfte

Syftet med Lösenordshantering är att ge lärarna en enklare hantering av elever och deras användaruppgifter. Dels syftar funktionen till att underlätta vid utdelning av användarnamn och lösenord i en klass vid läsårsstart. Dels syftar funktionen till att underlätta för lärare att återställa lösenord för eleverna på sin skola, men kanske främst de elever som läraren undervisar.

 

Översikt

Tjänsten visar användarinformation för elever i grundskolan och på gymnasiet. Informationen hämtas från det lokala AD. Tjänsten kan användas för att antingen byta lösenord på en eller flera elever eller enbart som en klasslista.

Vad är Tjänsten?

Tjänsten är framtagen för att förenkla lösenordshanteringen för organisationens IT-avdelning och lärare. Om en elev har glömt sitt lösenord hanteras lösenordsbytet av en administratör som snabbt och enkelt skapar ett nytt lösenord via webbtjänsten. Lösenordet uppdateras direkt i organisationens lokala AD då tjänsterna är sammankopplade och eleven kan därmed återigen logga in. En stor fördel med att använda sig av tjänsten är att eleven inte halkar efter i skolarbetet på grund av åtkomstproblem. Dessutom behöver IT-avdelningen inte involveras i lösenordsbytet eftersom det sker lokalt på skolan, vilket sparar tid för samtliga inblandade.


Vad gör Tjänsten?

Tjänsten visar användardata från lokalt AD. I den första vyn visas en lista med elever. Den andra vyn visar enbart en elev med dess uppgifter.

 • Namn
 • Användarnamn
 • E-post
 • Initialt lösenord
 • Klass
 • Skola
 • Personnummer
 • Byt lösenord


Hur fungerar Tjänsten?

Tjänsten kan användas av administratörer som kan sortera listan på klass, skola, eller en elev med namn eller personnummer. Administratören kan byta lösenord på en hel klass, exempelvis vid läsårsstart, då skapas det automatiskt upp nya lösenord för valda elever. Klasslistan med lösenord kan enkelt skrivas ut och hanteras av läraren i klassrummet. Om en elev själv vill skapa ett nytt lösenord klickar administratören på elevens uppgifter, vilket gör att lösenordet blir redigerbart. Lösenordet skrivs alltid tillbaka till organisationens AD.


Vem kan använda Lösenordshanteringen?

 •  Skoladministratör
  • Har tillgång till alla elever på skolan.
 • Kommunadministratör
  • Har tillgång till alla elever inom kommunen (alternativt kopplade till tjänsten).

 

Uppsättningsmöjligheter

AD-synk

Om ni har Eventfuls AD-synk kommer Lösenordshantering fyllas på med användare och det initiala lösenordet kommer att vara korrekt från början.


Användarinformation från lokalt AD

Lösenordshantering kan läsa ut användarinformationen direkt från ert lokala AD.

Om ni vill kunna filtrera på skola och klass så behöver uppgifterna finnas i AD.

Valmöjligheter

 • Lösenordshantering, ni kan välja om ni vill ha Lösenordshantering enbart som en klasslista eller om ni vill kunna ha möjlighet att byta lösenord på elever.


Systemkrav

Generella krav

För att kunna installera funktionen krävs en lokal miljö där följande komponenter finns.

 • Microsoft Internet Information Services (IIS) med stöd för ASP Net.Core 8.0
 • Domänansluten server från vilken tjänsten körs
 • AD-grupp för att åtkomst till tjänsten
 • SSL-certifikat som är giltigt på alla klienter som ska ansluta till tjänsten
 • Microsoft SQL Databas Server
 • Synk av elever med klasstillhörighet till databasen
 • Servicekonto om funktionen för lösenordsbyte ska användas

Avgränsningar

Följande kända begränsningar finns idag i tjänsten.

 • Det finns ingen behörighetsnivå som gör att läraren enbart ser de klasser eller grupper som de undervisar.
 • Systemet kan inte visa elever som enbart finns i den lokala katalogen. De måste finnas i databasen för att kunna visas. Självklart går det att läsa ut användare i synkroniseringen från den lokala katalogen men då måste all information som krävs av systemet finnas tillgänglig där.
 • Tjänsten måste vara kopplad till den lokala katalogen för inloggning. Systemet bygger på Integrated Authentication i Microsoft IIS.
 • Om Eventful inte skapar användarkonton i den lokala katalogen så kommer det initiala lösenordet inte vara känt. Däremot kan lärare alltid byta lösenordet för hela klassen och därmed få ett känt initialt lösenord för klassen.


FAQ - Vanliga frågor

 • Vilken information lagras och visas i gränssnittet?
  • Systemet lagrar användarnamn, förnamn, efternamn, initialt lösenord, skola och klass för varje elev. Det är även denna information som visas i gränssnittet.
 • Kan en lärare byta lösenord på en elev i en annan klass än den läraren undervisar?
  • Behörigheten styrs av medlemskap i en grupp som sedan tillåter att användaren får byta lösenord på de elever som denne ser i gränssnittet.
 • Kan man byta lösenord på fler än en elev eller en hel klass?
  • Ja, det finns en funktion för att byta lösenord på flera elever samtidigt. Man markerar vilka elever man vill byta lösenord för.
 • Kan läraren välja vilket lösenord som eleven ska få?
  • Ja, läraren har möjlighet att välja ett eget lösenord både vid byte av lösenord för en elev och vid byte av lösenord för flera elever.
 • Om en elev glömt sitt lösenord syns det i gränssnittet?
  • Det initiala lösenordet syns i gränssnittet. Om eleven har ändrat lösenordet själv så är det lösenord som visas inte korrekt. 
 • Sparas lösenordet någonstans?
  • Det initiala lösenordet sparas i databasen och kommer visas tillsammans med eleven. Om eleven sedan har bytt lösenordet så kommer databasen inte uppdateras.
 • Går det att se personal eller lärare i tjänsten?
  • Vår rekommendation är att man inte gör detta, men systemet kan lagra personal och lärare baserat på att dessa synkroniseras. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa då kommer hanteras som elever av systemet.
 • Går det att se elevens vårdnadshavare i tjänsten?
  • Nej, den visar bara information om eleven.
 • Vilka behörighetsnivåer finns i systemet?
  • Systemet har stöd för två olika behörighetsnivåer: central administratör och skoladministratör. En skoladministratör ser endast elever kopplade till en specifik skola medans en central administratör ser alla elever oavsett vilka skola de är kopplade till. En lösenordsadministratör får byta lösenord på de elever den kan se baserat på de två behörighetsnivåerna central administratör och skoladministratör.Kontrollerad 2023-10-27

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov