Windows har inte aktiverats

Ändrad den Mon, 20 Nov 2023 vid 02:57 PM

Problembeskrivning

Windows 10 har inte aktiverats på en eller fler enheter. Detta problem uppstår oftast i samband med att enheten tidigare hanterats via andra system än Eventfuls Enhetshantering, och att man då läst in en ny nyckel, alternativt hanterat licenserna via Microsoft KMS.


Lösning

Prova aktivera datorn med den licensnyckel som följde med enheten från början. Om medföljande nyckel är en Windows 10/11 Home-version kommer ni behöva skaffa en nyckel på annat sätt för att datorn skall kunna hanteras på rätt sätt. 


För att få fram ursprunglig nyckel, kör följande kommando som lokal administratör på enheten:

wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey


Har ni fortsatta problem, kontakta supporten.
Kontrollerad 2023-11-20

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov