Återställning av enhet

Ändrad den Mon, 20 Nov 2023 vid 02:56 PM

Ibland behöver en enhet återställas. Detta kan behövas utifrån en stor rad med orsaker, och vi försöker här vägleda om vilken typ av återställning som rekomenderas utifrån olika scenarios.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Windows

Återställning via Endpoint manager

 1. Gå till https://endpoint.microsoft.com/ (kräver administratörsbehörigheter i MEM)
 2. Välj Devices/Enheter
 3. Sök fram och välj aktuell enhet. Vi föreslår Serienummer, Enhetsnamn eller användarens UPN.
 4. Välj återställningsmetod ur tabellen nedan.
 5. När du valt att utföra åtgärden, kommer MEM att skicka instruktionen till enheten nästa gång den ansluter till Internet.


ScenarioAlternativ
Enheten skall bort (Kastas, säljas mm)Dra tillbaka.
Om enheten skall bort omedelbart kan ni välja Ta bort.

Glöm inte att ta bort enheten från sina grupper och AutoPilot.
Enheten har kanske fått virus!Rensa
Enheten är stulenLäs gärna vår artikel Hantering av stulna enheter
Om enheten inehåller känslig information och skall spåras eller liknande rekommenderar vi att Rensa med alternativet Rensa enheten och fortsätt att rensa även om enheten förlorar ström.

Om enheten anses förlorad bör den tas bort genom Dra tillbaka eller Ta bort.
Inställningarna vill inte fungera som vi önskar.En AutoPilot-återställning i första hand. Om det inte löser problemet, så en Rensa med alternativet Rensa enheten men behåll registreringsläget och tillhörande användarkonto
Enheten skall lämnas ut till en ny användareEn AutoPilot-återställning om användarna är Standard-användare. Om användarna är Lokal Administratör är det bättre att använda Rensa


Återställningsmetoder via MEM

ÅterställningstypAlternativBeskrivningScenario
Dra tillbaka/Ta bort
Retire/Delete

 • Tar bort Appar och App-data.
 • Officepaketet lämnas kvar på enheten
 • Win32-applikationer lämnas kvar på enheten.
 • Inställningar kan åter ändras av användaren.
 • WiFi/VPN-profiler tas bort
 • Certifikat tas bort
 • Retire: enheten tas bort från MEM efter att den checkat in
 • Delete: enheten ts bort från MEM omedelbart
 • AzureAd objektet tas bort om enheten inte är med i AutoPilot. 
Använd för att ta bort enheter som inte längre används/finns kvar i organisationen. Om enheten finns med i AutoPilot, ta först bort den från AutoPilot och de grupper den är medlem i.
Rensa
Wipe

 • Tar bort alla MEM-inställningar
 • Tar bort alla användar-inställningar och användarinstallerade applikationer.
 • Återställer Windows till ursprungsläge och avslutar med OOBE.
Användbart när enheten skall lämnas ut till ny användare. Enheten återställs till "fabriks-läge". Om AutoPilot nyttjas så möts användaren av "Välkommen till 'organisation'".
Rensa
Wipe
Rensa enheten men behåll registreringsläget och tillhörande användarkonto

Wipe device, but keep enrollment state and associated user account 
 • Tar bort alla MEM-inställningar
 • Återställetrinställningar i användarens profil
 • Återställer inställningar i Windows. 
 • Behåller kopploing till MEM och AzureAD, så inloggning fortsätter fungera samt nya inställningar kommer läggas på när datorn åter kontaktar MEM.
Om enheten behöver återställas men samma användare skall fortsätta nyttja den, kan detta alternativ ge en bättre upplevelse för användaren. När det är klart möts användaren av sin vanliga inloggning.
Rensa
Wipe
Rensa enheten och fortsätt att rensa även om enheten förlorar ström. Om du väljer det här alternativet måste du vara medveten om att det kan hindra vissa enheter som kör Windows 10 och senare från att starta igen

Wipe device, and continue to wipe even if device loses power. If you select this option, please be aware that it might prevent some devices running Windows 10 and later from starting up again
 • Tvingar en återställning av enheten och ser till att windows inte kan starta upp utan att en wipe har genomförts. 
 • Förhindrar att en återställning avbryts genom att användaren tvingar en omstart av datorn
Ett bra alternativ om enheten är stulen.
Nystart
Fresh Start

 • Tar bort alla användare
 • Tar bort alla Win32-appliaktioner
 • Tar bort alla MEM-inställningar
 • Återställer Windows default-inställningar
 • Uppdaterar Windows till senaste version
 • Behåller enhetens AAD/MEM-koppling

Nystart
Fresh Start
Behåll användardata på den här enheten

Retain user data on this device
 • Tar bort alla Win32-appliaktioner
 • Tar bort alla MEM-inställningar
 • Återställer Windows default-inställningar
 • Uppdaterar Windows till senaste version
 • Behåller enhetens AAD/MEM-koppling
Bra för enstaka enheter som inte levereras med ett rent Windows (Signature Edition) Tar en del tid, så inte lämpligt att utföra på bred front.
Autopilot-återställning
AutoPilot Reset

 • Tar bort alla användare
 • Tar bort alla MEM-inställningar
 • Tar bort enhetens "Primary User"
 • Nästa person som loggar in blir ny "Primary User"
 • Behåller WiFi-kopplingar
Bra om en enhet skall lämnas till en annan användare. Efter en AutoPilot-reset så möts användaren av en vanlig inloggning.

Note: Denna återställningstyp misslyckas ibland med att göra den nya användaren till Lokal Administratör för de miljöer där detta är konfigurerat i AutoPilot-profilen.


Lokal återställning

På enheten, välj Start > Inställningar.

Välj Uppdatering och säkerhet.


Väj Återställning

Under Återställning, Klicka på Kom igång.


Om datorn skall återställas och lämnas till en ny användare, välj Ta bort allt. Är du osäker på vad du skall välja, Klicka på Hjälp mig välja länken.


Om du som administratör inte önskar starta återställning, inloggad på datorn eller du har problem att logga in på datorn?


Tryck på CTRL + WIN + R på enheten. När du har tryckt på CTRL + WIN + R måste du autentisera med administratörs behörighet för att kunna utlösa återställningen.


Nyinstallation av Windows

Om återställning inte kan genomföras kan man välja att installera Windows från ett USB-minne. Man behöver i allmänhet inte någon licensnyckel för detta då enheten ofta har en inbäddad nyckel. 

Följ instruktionen hos Microsoft: 

ChromeBook

Återställning via Google Admin-portalen

 1. Gå till https://admin.google.com/ (kräver administratörsbehörigheter i Google Admin)
 2. Gå till Enheter -> Chrome
 3. Klicka på Enheter
 4. Sök fram den enhet du vill återställa
 5. Välj typ av återställning


ÅterställningstypAlternativBeskrivningScenario
ÅterställRensa användarprofiler
 • Tar bort all användarprofildata
 • Behåller enhetspolicy och registrering.
Enhet skall lämnas ut till ny elev
ÅterställÅterställa standardinställningarna
 • Tar bort all data inklusive användarprofiler, enhetspolicyer och registreringsdata. 
 • Enheterna återställs till standardinställningarna. 
Om tvingad återregistrering är inaktiverad kan användarna använda enheten utan att registrera den på nytt i kontot.
Om enheten skall byta organisation och det kommer påverka enhetsinställnnignarna, rekomenderar vi att man återställer till standardinställningar.
AvregistreraJa, återställ standardinställningarna för att ta bort all data inklusive användarprofiler, enhetspolicyer och registreringsdata.
 • Tar bort all data inklusive användarprofiler, enhetspolicyer och registreringsdata. 
 • Enheterna återställs till standardinställningarna.
Lämpligt om:
 • Du har enheter med tvångsregistrering som du inte längre vill hantera.
 • Du måste uppgradera eller ersätta en enhet med en nyare modell.
 • Du säljer eller skänker bort en enhet eller tar bort den permanent från organisationen.
 • Du har en defekt enhet som du returnerar eller reparerar.
AvregistreraNej, behåll befintlig data och befintliga användarprofiler.
 • Behåller data och användarprofiler
 • Tar bort enhetspolicyer och registreringsdata. 
 • Enheterna återställs till standardinställningarna.
Rekommenderas ejLokal återställning

Återställ din enhet ifall: 

 • du får meddelandet "Återställ din Chromeenhet"
 • Du har problem med din profill eller med inställningar
 • du har provat starta om din Chromebook och har fortsatt problem


 1. Logga ut från din Chromebook
 2. Håll ner Ctrl + Alt + Shift + r
 3. Välj Starta om
 4. Välj Powerwash -> Fortsätt
 5. Följ instruktionerna på skärmen.Kontrollerad 2023-11-20

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov