Alvis

Ändrad den Thu, 19 Oct 2023 vid 01:59 PM

Övergripande

Alvis är ett elevregister för Vuxenutbildning som tillhandahålls av GotIT. Vi läser ut en export från Alvis via SFTP och denna export är i IMS-format och innehåller skolor, elever, personal och grupper.

Krav på miljö

För att utläsning ska kunna ske från Alvis måste Eventful ha tillgång till följande information.

 • Den IP-adress som används för utläsning måste vara vitlistad hos GotIT
  • Eventful ansvarar för att den IP-adress som används vid utläsning är vitlistad hos GotIT
 • Användarnamn och lösenord för inloggning gentemot SFTP hos GotIT
  • Kunden ansvarar för att Eventful har tillgång till inloggningsuppgifter för GotIT

Krav på underlag

Eventful tar emot en export i IMS-format och den information som kunden markerat för export. Det är viktigt att start- och slut-datum är korrekt angivna i Alvis för att underlaget ska kunna exporteras. Det är också viktigt att se till att alla personal och alla elever är kopplade till enheter i Alvis. Eventful kan endast hantera det underlag som finns i exporten och om underlag saknas ber vi er kontakta GotIT för att reda ut varför viss information inte kommer med i exporten.

Kundanpassningar

Eftersom detta är en fil-export så finns det inga kundanpassningar.

Vanliga frågor

Nedan följer några vanliga frågor och samt våra rekommendationer.

 • Hur ofta läser Eventful ut underlag från Alvis?
  • Normalt sett läser Eventful ut underlag från Alvis en gång per dygn och allt som ofta efter avslutad arbetsdag
 • Måste e-postadressen finnas angiven på elever och lärare?
  • Vår rekommendation är att man har e-postadressen för elever och lärare angiven i Alvis
  • För kunder som använder sig av vårt bronspaket är detta ett krav
 • Måste personnummer läsas ut från Alvis?
  • Ja, vi måste läsa ut personnummer eftersom det är personnummer som kopplar samman en person i underlaget med dennes skolor och grupper
 • Vilken information läses ut för lärare och elever?
  • Vår standard läser ut följande attribut
   • Förnamn
   • Efternamn
   • E-postadress


Kontrollerad 20231019

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov