Ta fram lista på användare som inte loggat in

Ändrad den Wed, 28 Dec 2022 vid 11:10 AM

Man kan plocka fram statistik med Powershell, t.ex. vilka användare som aldrig loggat in.


# Koppla upp mot Exchange Online


$Username = "admin@contoso.onmicrosoft.com"
$Password = ConvertTo-SecureString "P@ssword" -AsPlainText -Force
$LiveCred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $Username,$Password
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session


# Ta fram användare som inte loggat in


Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxStatistics | where { $_.LastLogonTime -eq $null }


Kontrollerad 2022-12-28

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov