Utläsning från Extens, IST-Administration, EduCloud

Ändrad den Mon, 06 Mar 2023 vid 03:12 PM

Övergripande

EduCloud är en utläsningstyp som läser från IST:s EduCloud API. Denna lösning möjliggör att utläsningen körs i Eventfuls miljö och kommer läsa ut information om de skolor som finns samt vilka lärare och elever som finns kopplade till dessa skolor. Vi läser även ut vilka klasser och undervisningsgrupper som finns registrerade.


Krav på miljö

Följande krav ställs på den plattform som integrationen läser ifrån:

 • IST har öppnat åtkomst för Eventful
 • Eventful behöver kundens id, "client id" och "client secret" för åtkomst till kundens EduCloud.


Krav på underlag

Skola

Förutsättningar för att en skola ska komma med i utläsning från EduCloud:

 • Startdatum måste vara ifyllt och före dagens datum 
 • Stoppdatum måste vara tomt eller senare än dagens datum
 • Förutsättningar för att en skola ska komma med i utläsning från Extens:

  • Aktiv enhet = 1
  • Till LMS = Y


Elev

Elever läses ut via skolplaceringar från EduCloud. Förutsättningar för att en elev ska komma med i utläsning från utläsningen: 

 

 • Eleven måste tillhöra en aktuell enhet 
 • Får inte ha skyddad identitet
 • Eleven får inte vara folkbokförd i annat land
 • Startdatum måste vara ifyllt och före dagens datum 
 • Stoppdatum måste vara tomt eller senare än dagens datum
 • Eleven måste tillhöra en enhet som har Aktiv enhet = 1 och Till LMS = Y


Personal

Personal läses ut via anställningar från EduCloud. Förutsättningar för att personal ska komma med i utläsningen: 

 • Anställningen måste tillhöra en aktuell enhet
 • Startdatum för anställning måste vara ifyllt och före dagens datum 
 • Stoppdatum för anställning måste vara tomt eller senare än dagens datum
 • Får inte ha skyddad identitet
 • Personalen måste tillhöra en enhet som har Aktiv enhet = 1 och Till LMS = Y


Vårdnadshavare

Förutsättningar för att vårdnadshavare ska komma med i utläsningen:

 • Vårdnadshavarens elev måste tillhöra en aktuell enhet
 • Startdatum måste vara ifyllt och före dagens datum
 • Stoppdatum måste vara tomt eller senare än dagens datum
 • Får inte ha skyddad identitet


Klass

Förutsättningar för att en klass ska komma med i utläsning från Extens:


 • Klassen måste vara kopplad till en skola som är markerad för utläsning.


Grupper

Förutsättningar för att en grupp ska komma med i utläsning från EduCloud:

 • Gruppen måste tillhöra en aktuell enhet
 • Gruppens typ måste vara en av
  • Undervisning
  • Klass
  • Mentor
  • Avdelning
  • Personalgrupp
 • Startdatum måste vara ifyllt och före dagens datum 
 • Stoppdatum måste vara tomt eller senare än dagens datum
 • Till LMS = Y
 • Undervisningsgruppen måste tillhöra en enhet som har Aktiv enhet = 1 och Till LMS = Y 
 • Det måste finnas en kurs eller ett ämne kopplat till undervisningsgruppen 


Kundanpassningar

Bara läsa ut för en kommun

Kunden har möjlighet att välja att filtrera utläsningen baserat på skolans kommun. Som standard läser vi ut alla skolor från EduCloud.

Bara läsa ut vissa skoltyper

Kunden har möjlighet att välja att filtrera utläsningen på skoltyp, t.ex. grundskola eller gymnasium. Som standard läser vi ut alla skolor från EduCloud.

Datumintervall

Vi har möjlighet att justera ett intervall för start och slutdatum där de ligger utanför ramarna i EduCloud men ändå hanteras som aktiva. Som standard är detta intervall 14 dagar.

Adress

Kunden har möjlighet att aktivera utläsning av adress till elever, personal och vårdnadshavare om så önskas. Som standard är detta avslaget.

Personnummer

Kunden har möjlighet att aktivera utläsning av personnummer till elever, personal och vårdnadshavare om så önskas. Som standard är detta avslaget.


Vanliga frågor

Nedan följer några vanliga frågor och samt våra rekommendationer.

 • Hur ofta läser Eventful ut underlag från EduCloud?
  1. Normalt sett läser Eventful ut underlag från EduCloud en gång per dygn och allt som ofta efter avslutad arbetsdag
 • Måste e-postadressen finnas angiven på elever och lärare?
  1. Vår rekommendation är att man har e-postadressen för elever och lärare angiven i EduCloud
 • Måste personnummer läsas ut från EduCloud ?
  1. Nej, som standard läser vi inte ut personnummer från EduCloud. Vår rekommendation är att inte läsa ut personnummer men vissa integrationer kräver det och då har vi möjlighet att läsa ut det.  
 • Vilken information läses ut för lärare och elever som standard?
  1. Namn
  2. E-postadress
  3. Årskurs (elev)
  4. Befattning (personal)
  5. Relation till kurser, klasser och skolor.
 • Team som skapas bygger på gruppID och syllabusID (ämne/kurs).
  Om en grupp som läses ut får ett nytt ämne/kurs så kommer ett nytt team att skapas.

    

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov