Teamsprinciper (1131)

Ändrad den Tue, 13 Jun 2023 vid 08:21 AM

Övergripande

I Microsoft administrationscenter kan du som administratör för Teams i din organisation anpassa hur Teams skall fungera för alla användare. Vissa inställningar kan styras på principer i gränssnittet och vissa kan styras från PowerShell. Principer kan tilldelas användare eller grupper för att dela ut unika inställningar till vissa delar av organisationen. Vissa principer kräver att de uppdateras regelbundet för att användare skall behålla rätt behörigheter.

 

Med Eventfuls teamsprinciper skapas principer upp utifrån era behov och en automatisk tilldelning av principer sker på gruppnivå. Teams standardprinciperna funkar i de flesta fall bra för personal, men det finns många möjligheter till anpassning. En användbar Teamsprincip för personal är till exempel att se till att personalen endast har tillgång till relevanta appar som är kopplade till deras behov. Elever kan ha egna inställningar och behörigheter i Teams, till exempel om kan man begränsa möjligheten för elever att starta möten och kasta ut andra deltagare från dem, eller stänga av Teams chatt funktion för elever.

 

Exempel på principer är:

  • Teamsprincip – Styr skapandet av privata kanaler
  • Mötesprincip – Styr vad användaren kan göra i ett möte, - Styr om elever kan ringa snabbmöten, - Stäng av möjligheten för elever att spela in möten.
  • Livehändelseprincip-Kontrollera hur användarna kan hantera livehändelser
  • Appbehörighet – Styr vilka appar användarna har tillgång till, -Stänga av de 3:e partsappar som inte ska kunna nås av användarna
  • Appkonfiguration – Styr vad som ska finnas i vänstermenyn
  • Samtalsprincip – Kontrollerar samtalsfunktioner för användaren, -Stäng av möjligheterna för elever att ringa varandra

 

Vid uppsättning av Teamsprinciper får ni definiera vilka grupper vi skall skapa upp principer för. 

Till exempel All Personal, Alla Elever
 Eller så kan man ställa in mer detaljerade grupper så som; Personal Grundskola, Elever Grundskola, Personal Gymnasium, Elever Gymnasium.

Det är vilka grupper som finns tillgängliga som styr hur principerna skall sättas upp.

Därefter kan ni definiera vilka inställningar alla användare i All Personal skall ha och vilka inställningar Alla Elever skall ha.

Grupper som ingår i teamsprinciper läggs i en rangordning där den överst rankade gruppen trumfar övriga grupper ifall en användare skulle ingå i två grupper. Till exempel om en användare är Personal + Elev. Kan man se till så Elevgruppen (eller personalgruppen) är överst och då kommer kontot alltid att få regelverket för Elev och inte för Personal.

 

Avgränsningar

  • Grupper måste finnas som teamsprinciper skall byggas på. Eventful kan skapa grupper från ett källsystem men det ingår ej i denna tjänst.
  • Personer som ingår i flera grupper kommer få den högst rankade principen.


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov