Vilka Team behöver vi

Ändrad den Wed, 28 Jun 2023 vid 09:29 AM

Detta är en fråga som ofta dyker upp i olika forum, och det finns många goda exempel kring hur man kan tänka. I denna artikel beskriver vi vår rekommendation kring vilken struktur man behöver ha i Teams.
Denna rekommendation bygger på vår erfarenhet av alla våra kunders återkoppling kring detta.


Undervisning

Eventfuls rekommendationer genom åren har varit att man i årskurs F-5 klarar sig på klassteams samt att 6-9, gymnasiet, VUX behöver även team för ämnesgrupper. Nu när arbetet i teams har satt igång på allvar ute i kommunerna så har vi reviderat denna rekommendation och kommit fram till att behovet av både klassteam samt ämnesteam finns även för de lägre årskurserna.

  • Klassteam - Här kommunicerar klassläraren/mentorn allting som rör klassen, men inte något specifikt ämne. Här kan kanaler användas för ex klassråd

  • Ämnesteam - Här kommunicerar ämnesläraren med elevgruppen sådant som rör det ämnet, man använder med fördelar kanaler för de olika arbetsområdena. Alla aviseringar gällande uppgifter i det aktuella ämnet når endast de som det faktiskt berör, likaså kalenderbokningar vid onlinemöten. Detta skapar en tydlighet för eleverna, allt material och all kommunikation som rör ett visst ämne samlas i ett team.

  • Grupparbeten - Vid grupparbeten kan läraren skapa ett team för den aktuella gruppen och eftersom läraren äger teamet så kan också läraren följa gruppens arbete. Inspelade redovisningar sparas i teamets Stream-kanal.


Personalteams

  • All personal - Ett team för all skolpersonal i organisationen, här kommuniceras nyheter, förändringar och tips på fortbildning. Detta team kan också delas upp per skolform.


  • All personal på skolan- Här ingår all personal på skolan och man kan använda kanaler för olika arbetsgrupper som ex arbetslag, IKT m.m


  • Alla på skolan - Detta team innehåller både elever och personal och används som skolans anslagstavla, med fördel så låser man ned teamet så att bara de som är ägare i teamet kan ladda upp filer och skriva i kanalerna.


  • Övriga grupper som kan behöva egna team är ex ledningsgrupp, EHT, SYV m.m


Kontrollerad 2023-06-28


Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov