Outlook regler

Ändrad den Thu, 08 Feb 2024 vid 07:23 PM

Outlook-regler är användbara verktyg för att automatisera e-posthantering genom att sortera, flytta och sätta flaggor baserat på fördefinierade kriterier. Genom att organisera inkorgen och tillämpa åtgärder på inkommande meddelanden sparar reglerna användare tid och hjälper till att effektivisera arbetsflödet.

Börja så här:

                                                                                                       

Avsnitt

Beskrivning

1. Namn

Ge regeln ett namn

2. När meddelandet kommer in och:


Använd den här rutan för att välja villkor för regeln. Med nedpilen visar och väljer du de villkor som du vill använda.

                 

Om det finns ytterligare alternativ för villkoren anger du dem i det fönster som visas.


3. Gör så här:

Använd den här rutan för att välja vilken åtgärd som ska vidtas när ett meddelande som uppfyller villkoren kommer in.

4. Fler alternativ

Använd Fler alternativ för att:

                 
  • Lägga till ytterligare villkor eller åtgärder i en regel.

  • Lägga till undantag till en regel genom att välja Lägg till undantag.

  • Aktivera eller inaktivera alternativet att stoppa bearbetningen av fler regler. Som standard är det här alternativet aktiverat. Det betyder att när ett meddelande som uppfyller villkoren för mer än en regel kommer in tillämpas bara den första regeln. Utan den här inställningen tillämpas alla regler som meddelandet uppfyller villkoren för.

                         

    Om alternativet Sluta bearbeta fler regler inte är aktiverat, och du har en regel som säger att alla meddelanden som skickas till en offentlig grupp ska flyttas till en viss mapp och en annan regel som säger att allting som din chef skickar ska flyttas till en annan mapp, och din chef sedan skickar ett meddelande till den offentliga gruppen kommer du att hitta en kopia av meddelandet i bägge mapparna. Om du bara vill använda den regel som gör att meddelanden från din chef flyttas placerar du den regeln högre upp i listan än den regel som gör att meddelanden som skickas till gruppen flyttas, och sedan redigerar du den första regeln och lägger till alternativet att stoppa bearbetningen av fler regler.

  • Skapa ett eget namn för en regel.
När du skapar Outlook-regler via webbappen, var medveten om att inaktiverade regler skapade i Outlook kan tas bort. 

Ordna reglerna i önskad ordning, eftersom de körs uppifrån och ned. 

Vissa meddelandetyper utlöser inte regler, inklusive leveransstatusmeddelanden och vissa automatiska svarsmeddelanden. Du kan också skapa regler direkt från meddelandet och se till att du inte överskrider lagringsgränsen på 64 KB genom att ta bort obehövliga regler eller förenkla dem. 

Vidarebefordransregler kan begränsas av antalet mottagare, så testa alltid att regeln fungerar som avsett.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov