Token i Google Admin

Ändrad den Wed, 20 Mar 2024 vid 09:15 AM

Registreringstoken under Chrome - Enheter används för Zero Touch Enrollment (ZTE) och kan användas av er leverantör av Chromebook enheter för att göra enrollment.


Det är ett sätt för att förenkla enrollment, ni kan skapa registreringtokens för olika OUn som ni sedan tillhandahåller till er leverantör.


Leverantören behöver då inte packa upp Chromebook enheterna för en enrollment, istället registrerar de enhetens serienummer tillsammans med det registreringstoken som ni tillhandahållit i er Google domän. När enheten startar upp första gången och får kontakt med nätverket känner den av att den är förregistrerad och gör en automatisk enrollment och placeras i det OU som ni valt att skapa registreringstoken i och hämtar inställningar.

Token under Webbläsare Chrome - Token gör att ni kan registrera Chrome webbläsare på Windows, MacOS, Linux, Android och iOS enheter och sedan få rapporter och styra inställningar för webbläsaren via Google Admin. Distribution och registrering av webbläsaren skiljer sig beroende på enhetstyp, på t ex en Windows enhet kan man använda sig av grouppolicy eller register fil för att registrera en webbläsare till Google Admin med hjälp av den token man skapat.

Möjligheten att skapa registreringstokens ingår i admin behörigheten "Hantera ChromeOS-enheter" och "Hanterade webbläsare".


Att skapa en registreringstoken påverkar inte direkt enheter eller webbläsare, utan den behöver sedan registreras. Registreringstoken för enheter kan användas av distributörer/återförsäljare/leverantörer med tillgång till reseller APIet för registering. Registreringstoken för webbläsare måste registreras på enheten vars webbläsare man vill kunna kontrollera med respektive metod för registrering.


Kontrollerad 2024-03-20

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov