Intune for Education för Skoladministratörer

Ändrad den Fri, 15 Sep 2023 vid 09:40 AM

Intune for Education är en förenklad portal för att hantera enheter i Microsoft 365. Den lämpar sig extra bra för administratörer på enskilda skolor som bara behöver åtkomst till en mindre del av den funktionalitet som finns i Endpoint Manger/Intune.


I korthet är det följande funktioner som ni har tillgång till:

 1. Hantera Grupper
  Här visas de grupper som ni har tillgång till.

 2. Hantera Enheter
  Här visas alla de enheter som ni kan hantera. Här kan ni titta på en enhet för att se information om vilken elev som datorn tillhör.

 3. Hantera Användare
  Ni kan se vilka appar en användare har tilldelade, samt viss information om användaren, exempelvis vilka grupper och undervisningsgrupper eleven är medlem i.
  Här kan ni även nollställa elevens lösenord.

 4. Hantera Appar
  Vissa appar kan ni själva avgöra om skolans elever eller enheter skall ha.

Intune for Education hittar ni här: https://intuneeducation.portal.azure.com/


Hantera Grupper

Under Grupper hittar du de grupper som du kan administrera. Om du väljer en grupp kommer du till gruppens inställningar. Observera att denna lista inte visar Teams-grupper från Elevregistret.


Gruppmedlemmar

Under gruppmedlemmar kan du få en lista på enheter eller användare som är medlemmar i gruppen. Saknas exempelvis en elev i elevgruppen, så bör man kontrollera att eleven är korrekt inmatad och placerad i Elevregistret.


Appar

En grupp kan ha olika typer av appar. De appar som visas när man klickar på kategorin är de som redan är tilldelade. Klicka på ”Redigera appar” för att lägga till eller ta bort appar. Observera att olika underkategorier kan behöva fällas ut för att du skall kunna se dem.

 • Webbappar
  Länkar till webbtjänster eller formulär. Fungerar för alla typer av enheter.

 • Windows-appar
  Windows-appar finns i olika typer, men är alla samlade under denna kategori. Genom att gå denna väg kan vi enkelt tilldela appar till en specifik grupp.
   
 • iOS-appar
   iOS-appar fungerar endast för iOS-enheter, så som iPads.


Hantera Enheter

Under Enheter hittar du en lista på de enheter som du kan administrera. Sökfunktionen kan användas för att hitta en enhet och se mer information, som exempelvis vems dator det är eller när den senast hade kontakt med Intune for Education.

Går man in på en specifik enhet hittar man information om den specifika enheten, samt kan utföra vissa åtgärder.

Enhetsinformationsmeny

 • Egenskaper
  Visar grundläggande information om enheten, inklusive gruppmedlemskap samt vilken elevdatorn tillhör (Primär användare). Här finns även Enhetsåtgärdsmenyn.

 • Information om Windows AutoPilot

 • Enhetsåtgärder
  En logg på vilka enhetsåtgärder som utförts.

 • Senaste incheckningar
  Denna kan användas för att se en lista på vilka användare som loggat in på enheten, samt även viss information om vilka appar som är installerade samt deras status.

 • Återställningsnycklar
  Här hittar ni återställningsnycklar som krävs av Bitlocker. 

 

Enhetsåtgärdsmeny

Enhetsåtgärdsmenyn syns endast när vi är på Egenskaper. De åtgärder som ofta är aktuella är:

 • Starta om
  Startar om enheten

 • Autopilot-återställning
  Gör en enklare återställning av datorn. Om datorn strular och behöver ”installeras om” så skall ni använda detta val.

 • Fabriksåterställning
  Gör en full återställning av datorn, om Autopilot-återställningen inte löste problemet kan denna testas.

Hantera Användare

Under Användare hittar du de elever som du kan administrera. När du väljer en speciell användare kan du se egenskaper för användaren, exempelvis namn, grupptillhörigheter och de enheter användaren senast checkat in på.

I Egenskaper hittar vi även användaråtgärden Nollställ lösenord. Denna kan användas för att ge eleven ett nytt lösenord ifall den glömt det gamla. Observera att lösenordet måste vara tillräckligt komplext i enlighet med de lösenordsregler som finns från er organisation

.

Hantera Appar

Under appar ser vi de appar som du kan administrera. Saknas någon app kan du vända dig till er centrala kontaktperson. Går du in på en speciell app ser du:

 • Översikt
  Visar grundläggande information om Appen

 • Grupptilldelningar
  Visar vilka grupper som har appen tilldelad, samt ger dig möjlighet att tilldela eller ta bort tilldelning till grupper.

 • Information om installationsstatus
  Visar en lista på enheter som applikationen direkt eller indirekt tilldelats, samt applikationens installationsstatus på enheten.


Segmenterad Administration

Det finns i Intune for Education möjlighet att begränsa en skoladministratörs åtkomst. Det vanligaste användningsområdet är begränsa mängden grupper/enheter/användare som administratören kan hantera till endast de som tillhör samma skola.

Att bara se sina grupper förenklar ofta arbetet, framförallt då det inte är ovanligt att samma gruppnamn förekommer på olika skolor inom en organisation. Exempelvis 1A som sannolikt finns på många skolor i samma kommun.

Om er organisation kör Eventful SkolSynk så finns goda möjligheter att sätta upp detta.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov